Sonang di lambung Jesus Sonang na ro tusi
Unang be ho mabiar Lao mandapothon i
Tongtong dijouhon Jesus Sai ro ma ho tu Au
Tadingkon haholomon Jala haposi Au
Sonang di lambung Jesus Sonang na ro tusi
Unang be ho mabiar Lao mandapothon i

Sonang di lambung Jesus Rap hita lao tusi
Inganan na ummuli Do di lambungNa i
Ai nunga diparade hasonanganta i
Asa marhasonangan Na ro tu Jesus i
Sonang di lambung Jesus Rap hita lao tusi
Inganan na ummuli Do di lambungNa i

 Jesus haholonganku Jesus haposanki
Saleleng au mangolu Dohot di tingkingki
Ndang be huhabiari Angka pangago i
Ai diramoti Jesus Au hinophopNa i.
Jesus haholonganku Jesus haposanki
Saleleng au mangolu Dohot di tingkingki

Advertisements